Απεντομώσεις Αποθηκών

H απεντόμωση αποθηκών καλό είναι να πραγματοποιείται ακόμα και για προληπτικούς λόγους. Όταν διενεργούμε προληπτική απεντόμωση, δημιουργούμε μία προστασία στον αποθηκευτικό μας χώρο από ανεπιθύμητα έντομα, τα οποία προτιμούν τα σκοτεινά και με υγρασία μέρη, όπως κατά κανόνα είναι οι αποθήκες και τα υπόγεια που πολλές φορές χρησιμοποιούνται για αποθηκευτικούς σκοπούς. Όταν όμως τα έντομα βρίσκονται ήδη στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων, τότε πρέπει να γίνει κατασταλτική εφαρμογή απεντόμωσης για τον παράσιτο στόχο, που είναι φορέας παθογόνων οργανισμών και μπορεί να προκαλέσει πολλά και ποικίλα προβλήματα.

Ο «φαύλος» κύκλος των εντόμων

Να έχετε υπόψη ότι ένα προϊόν μπορεί να έχει ήδη προσβληθεί από κάποια έντομα στον αγρό ή σε κάποια άλλη αποθήκη. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως τα έντομα συνεχίζουν τον βιολογικό τους κύκλο και πολλαπλασιάζονται μέσα στον δικό σας χώρο αποθήκευσης. Όμως, ακόμα κι αν το προϊόν δεν έχει προσβληθεί, υπάρχει η πιθανότητα για μετέπειτα προσβολή. Η εταιρεία μας θα μελετήσει τις εγκαταστάσεις σας, την υγειονομική κατάσταση του αποθηκευμένου προϊόντος, τις κλιματολογικές συνθήκες και άλλες παραμέτρους, ώστε να σας προτείνει το κατάλληλο σχέδιο απεντόμωσης αποκλειστικά σχεδιασμένο για τον αποθηκευτικό σας χώρο.

Επιστημονική απεντόμωση από την Protect
Η Protect προστατεύει την επιχείρησή σας από επιβλαβή έντομα εφαρμόζοντας τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους, και προσαρμόζοντάς τις στις ανάγκες του χώρου σας. Ο έλεγχος του πληθυσμού των εντόμων πραγματοποιείται με εργασίες από εξειδικευμένο μόνο συνεργείο, παρουσία υπεύθυνου επιστήμονα, ο οποίος, μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής, υπογράφει τα απαραίτητα πιστοποιητικά όπως ορίζει η Νομοθεσία. Οι μέθοδοι για την απεντόμωση των αποθηκευτικών χώρων ή ο συνδυασμός τους εξαρτώνται από το είδος του παράσιτου που πρέπει να καταπολεμηθεί, και τις ιδιαίτερες ανάγκες του χώρου όπου καλούμαστε να παρέμβουμε. Ανάλογα με την περίπτωση, χρησιμοποιούμε οικολογικές (χρήση ξηρού ατμού, τοποθέτηση εντομοπαγίδων) ή χημικές μεθόδους, όπως απεντόμωση με υπολειμματικό ψεκασμό, δόλωση με εντομοκτόνο τζελ, κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, είστε υποχρεωμένοι να προστατέψετε το εμπόρευμά σας από υποβάθμιση, επιμόλυνση, ακόμα και από καταστροφή.
Τα παράσιτα και τι περιλαμβάνει η απεντόμωση αποθηκών
Τα παράσιτα των αποθηκών χωρίζονται σε επτά μεγάλες κατηγορίες εντόμων: Τα Κολεόπτερα, τα Λεπιδόπτερα, τα Υμενόπτερα, τα Θυσσάνουρα, τα Ακάρεα, τα Δίπτερα και τα Ψοκόπτερα. Τα γεωργικά προϊόντα κινδυνεύουν, μεταξύ άλλων, από τα έντομα, με συνέπεια ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής που αποθηκεύεται σε αποθήκες τροφίμων, να καταστρέφεται.
Είναι χαρακτηριστικό πως σχεδόν το 10% της παγκόσμιας παραγωγής δημητριακών, χάνεται εξαιτίας εντόμων όπως τα Λεπιδόπτερα και τα Κολεόπτερα, πράγμα που καταδεικνύει τη σημασία της απεντόμωσης.
Εκτός από την καταστροφή σημαντικού μέρους των αποθηκευμένων προϊόντων, που προκαλεί σοβαρά οικονομικά προβλήματα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την ανάπτυξη δευτερογενών μολύνσεων και προσβολών. Αυτό συνεπάγεται την περαιτέρω καταστροφή προϊόντων και την αναξιοπιστία της αποθήκης τροφίμων, αφού τα προϊόντα φτάνουν στους καταναλωτές αλλοιωμένα ή και μολυσμένα.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
PROTECT

Η απεντόμωση αποθηκών περιλαμβάνει :

 • Απεντόμωση αλεύρων
 • Απεντόμωση για την καταπολέμηση της ψείρας του ψωμιού
 • Απεντόμωση ρυζιού
 • Απεντόμωση αραβοσίτου
 • Απεντόμωση σπόρων
 • Απεντόμωση σιταριού
 • Απεντόμωση ξηρού καπνού
 • Απεντόμωση ξηρών φρούτων
 • Απεντόμωση φασολιών
 • Απεντόμωση χώρων αποθήκευσης καφέ
 • Απεντόμωση χώρων αποθήκευσης σύκων ή σταφίδας
 • Απεντόμωση χώρων αποθήκευσης καπνού ή κακάο
 • Απεντόμωση ξηρών καρπών
 • Απεντόμωση υφασμάτων
 • Απεντόμωση χώρων αποθήκευσης τυριών
 • Απεντόμωση χώρων αποθήκευσης ξυδιού
 • Απεντόμωση βιβλίων
 • Απεντόμωση μουσείων

Το πρόγραμμα απεντομώσεων σε χώρους αποθήκευσης γεωργικών προϊόντων και ζωοτροφών πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές βάσει του προτύπου του HASSP και να εκτελείται αυστηρά από εταιρείες με άδεια απεντομώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μη χάνετε λοιπόν χρόνο! Καλέστε τώρα την Protect για να διασφαλίσετε την ποιότητα των προϊόντων σας απαλλαγμένοι από την βλαβερή παρουσία των εντόμων και στους αποθηκευτικούς σας χώρους!

Ζητήστε Προσφορά