Καποδιστρίου 42, 104 32, Αθήνα - Κων. Καραμανλή, 85100, Ρόδος
Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00 έως 17:00
Online Ραντεβού
Καποδιστρίου 42, 104 32, Αθήνα - Κων. Καραμανλή, 85100, Ρόδος
Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00 έως 17:00

Τερμίτες

Υπηρεσίες Απεντόμωσης Τερμιτών

Tα ισόπτερα ή αλλιώς τερμίτες περιλαμβάνουν περί τα 2.300 είδη. Η τροφή τους είναι κυρίως το ξύλο. Η κοινωνία τους περιλαμβάνει τις τάξεις των εργατών, των στρατιωτών και των αναπαραγωγών. Ζουν σε θερμές περιοχές (σαβάνες), όπως στην Αφρική, τη Νότια Αμερική και τη Νότια Ευρώπη. Το σώμα είναι μαλακό, λευκό, και μόνο το κεφάλι κατά μέρος ή ολόκληρο έχει το χρώμα του κεχριμπαριού. Στο κεφάλι έχουν δυο νηματοειδείς κεραίες.

Στην Ευρώπη αναφέρονται 12 διάφορα είδη, στην Ελλάδα τρία:

  1. Kalotermes flavicollis
  2. Reticulitermes balkanensis
  3. Reticulitermes urbis

Χαρακτηριστικά

Η κύρια διαφορά των τερμιτών από τα μυρμήγκια έγκειται στο ότι το σώμα τους είναι μονοκόμματο με μια μικρή σύσφιγξη μεταξύ του θώρακα και της κοιλιάς, χωρίς τον λεπτό μίσχο που έχουν τα μυρμήγκια, που ενώνει τον θώρακα με την κοιλιά τους.

Οι τερμίτες κατοικούν κρυφά μέσα στο έδαφος ή στο ξύλο, αποφεύγοντας τα ρεύματα αέρος και τις ηλιακές ακτίνες. Αν και κατά κανόνα τρέφονται από ξύλο, συναντούμε και ειδίκευση σε άλλα τρόφιμα φυτικής προέλευσης, ξηρά αγρωστώδη, μύκητες, φύλλα, χώμα με φυτικά κατάλοιπα, κόπρο από φυτοφάγα. Όλα τα είδη ζουν σε κομμάτια ξηρού ή σάπιου ξύλου. Το τρώνε, και με αυτό το τρόπο οι αρχικές στοές διευρύνονται σε αίθουσες. Μερικά είδη κατατρώγουν το ξύλο εντελώς, αφήνοντας μόνο ένα λεπτό εξωτερικό περίβλημα. Αργότερα, όταν έχουν εκμεταλλευτεί την τροφική πηγή, τα έντομα πρέπει να μεταναστεύσουν. Σπάνια οι αποικίες των ειδών αυτών ξεπερνούν τα 10.000 άτομα.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε πως οι τερμίτες είναι τα πιο σπουδαία έντομα για την ανακύκλωση του ξύλου. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος από τους τερμίτες είναι πως ζουν κρυφά και κατά κανόνα γίνονται αντιληπτοί μόνο όταν είναι πολύ αργά.

Αντιμετώπιση

Πρέπει να υπενθυμίσουμε πως οι τερμίτες είναι τα πιο σπουδαία έντομα για την ανακύκλωση του ξύλου. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος από τους τερμίτες είναι πως ζουν κρυφά και κατά κανόνα γίνονται αντιληπτοί μόνο όταν είναι πολύ αργά.

Απεντόμωση Τώρα
Καταστροφικές Συνέπειες
Ζουν Κρυφά
Κατοικούν μέσα στο ξύλο
Τερμίτες

Σπάνια οι αποικίες των ειδών αυτών ξεπερνούν τα 10.000 άτομα.

Ζητήστε Προσφορά

Αντιμετώπιση

Πρέπει να υπενθυμίσουμε, πως οι τερμίτες είναι τα πιο σπουδαία έντομα για την ανακύκλωση του ξύλου. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος στους τερμίτες είναι πως ζουν κρυφά και κατά κανόνα γίνονται αντιληπτοί μόνο όταν είναι πολύ αργά.

Απεντόμωση Τώρα
Καταστροφικές Συνέπειες
Ζούν Κρυφά
Κατοικούν μέσα στο ξύλο
Τερμίτες

Σπάνια οι αποικίες των ειδών αυτών ξεπερνάν τα 10.000 άτομα.