Καποδιστρίου 42, 104 32, Αθήνα - Κων. Καραμανλή, 85100, Ρόδος
Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00 έως 17:00
Online Ραντεβού
Καποδιστρίου 42, 104 32, Αθήνα - Κων. Καραμανλή, 85100, Ρόδος
Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00 έως 17:00

Ποιοι είμαστε

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η PROTECT, εξειδικευμένη στις υπηρεσίες Ελέγχου και Καταπολέμησης Παρασίτων.

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Η μυοκτονία πραγματοποιείται με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης των τρωκτικών.

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

Η απεντόμωση έχει ως στόχο την καταπολέμηση των εντόμων. Μάθετε τους τρόπους καταπολέμησης:

ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ

Απαραίτητο για τον περιορισμό της διασποράς του ιού, σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του covid-19.

Απώθηση Ζώων & παρασιτων

Η απώθηση αφορά την εφαρμογή μεθόδων προκειμένου να αποφευχθεί η παρουσία παρασίτων ή και ζώων.

Ποιοι ειμαστε

Η PROTECT, εξειδικευμένη στις υπηρεσίες Ελέγχου και Καταπολέμησης Παρασίτων, δραστηριοποιείται σύμφωνα με τη φιλοσοφία του IPM (Ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων) και επεκτείνεται σε ολόκληρο το φάσμα των Υγειονομικών και Περιβαλλοντικών εφαρμογών.
Στόχος της είναι η συνολική εκτίμηση της προσβολής (υπάρχουσας ή μελλοντικής), η αποτελεσματικότητα των μεθόδων και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Το προσωπικό της διαθέτει επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο εφαρμογών, καθώς και τον τεχνολογικό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

Πρότυπο EN ISO 9001:2015

Η PROTECT εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2015, και έχει θεσπίσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίζει, να διατηρεί και να βελτιώνει τις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες, χωρίς αποκλίσεις από νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Όλες οι υπηρεσίες που παρέχει, είναι σύμφωνες με τους κανόνες περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΕΛΟΤ EN ISO 14001), το πρότυπο που αφορά την Υγιεινή & Ασφάλεια των εργαζομένων (ISO 45001:2018 ) και τις βασικές αρχές του HACCP.
Αξιολογεί συνεχώς τα προϊόντα και τον τεχνικό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί ή/και παρέχει στους πελάτες και ενημερώνεται για οτιδήποτε καινούριο παρουσιάζεται στην αγορά.
Προστατεύουμε τον χώρο σας, θωρακίζοντάς τον με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και τον διατηρούμε καθαρό και ελεγχόμενο.

Πιστοποιήσεις
Συνεργασίες

Ζητήστε Προσφορά