Καποδιστρίου 42, 104 32, Αθήνα - Κων. Καραμανλή, 85100, Ρόδος
Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00 έως 17:00
Online Ραντεβού
Καποδιστρίου 42, 104 32, Αθήνα - Κων. Καραμανλή, 85100, Ρόδος
Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00 έως 17:00

Μυοκτονία

PROTECT

Μυοκτονία

Η μυοκτονία πραγματοποιείται με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης των τρωκτικών. Εφαρμόζουμε συνδυασμό μέτρων και ενεργειών προκειμένου να θωρακιστεί ο χώρος σας και να απαλλαγείτε από ανεπιθύμητους επισκέπτες. Η λύση του προβλήματος δεν στηρίζεται αποκλειστικά στη χρήση τρωκτικοκτόνων δολωμάτων, αλλά και στην εφαρμογή ατοξικών μεθόδων. Όλες μας οι ενέργειες πραγματοποιούνται με πρωταρχικό μέλημα την ασφαλή εφαρμογή των μεθόδων και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας όλων.

Επαγγελματισμός, Ποιότητα και Αξιοπιστία

  • Υπηρεσίες Μυοκτονίας
  • Υπηρεσίες Απεντόμωσης
  • Υπηρεσίες Μικροβιοκτονίας
  • Απώθηση ζώων & παρασίτων
  • Εξυπηρέτηση πελατών 24/7

Υπηρεσίες Μυοκτονίας

Οι μέθοδοι που εφαρμόζουμε, αναφορικά με τα βιοκτόνα, στηρίζονται στη χρήση βιολογικών και βιοδιασπώμενων σκευασμάτων, τα οποία είναι σταθερά και προφυλαγμένα, τα πλέον ασφαλή για τον άνθρωπο και τη δημόσια υγεία.

Διαδικασία

Το σύνολο των εργασιών που πραγματοποιείται από το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, πάντα με την καθοδήγηση της επιστημονικής μας ομάδας, συνοδεύεται από όλο το έντυπο υλικό που αφορά τις εργασίες και δύναται να χορηγείται για:

  • Ελέγχους
  • Ενημέρωση
  • Αξιολόγηση
  • Διορθωτικές ενέργειες
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Περισσότερες

Υπηρεσίες

Όταν μας επιλέγετε ως συνεργάτη υπηρεσιών, προσφέρουμε επαγγελματισμό, ποιότητα και αξιοπιστία.
Υπηρεσίες Μικροβιοκτονίας

Κύριος σκοπός της μικροβιοκτονίας είναι η πρόληψη και η καταστολή διαφόρων μολυσματικών νοσημάτων. Εφαρμόζουμε τις πλέον κατάλληλες μεθόδους για την καταπολέμηση όλων των πηγών κινδύνου για την δημόσια υγεία.

Υπηρεσίες Απεντόμωσης

Η απεντόμωση έχει ως στόχο την καταπολέμηση των εντόμων. Οι τρόποι καταπολέμησης πραγματοποιούνται : Με ψεκασμό σημείων και επιφανειών με εντομοκτόνα και ρυθμιστές ανάπτυξης εντόμων.

Απώθηση Ζώων & Παρασίτων

Η απώθηση αφορά την εφαρμογή μεθόδων προκειμένου να αποφευχθεί η παρουσία παρασίτων ή και ζώων (ερπετών, πτηνών κ.α.) στον χώρο που ενδιαφερόμαστε. Πραγματοποιείται με τη χρήση συνδυαστικών μέτρων.

Ζητήστε Προσφορά