Καποδιστρίου 42, 104 32, Αθήνα - Κων. Καραμανλή, 85100, Ρόδος
Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00 έως 17:00
Online Ραντεβού
Καποδιστρίου 42, 104 32, Αθήνα - Κων. Καραμανλή, 85100, Ρόδος
Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00 έως 17:00

Έντομα Αποθηκών

Υπηρεσίες Απεντόμωσης Εντόμων Αποθηκών

Με τον όρο «έντομα αποθηκευμένων προϊόντων ή αποθηκών» χαρακτηρίζονται τα έντομα εκείνα που προσβάλλουν εδώδιμα ή μη προϊόντα, που βρίσκονται στη φάση της επεξεργασίας ή της αποθήκευσής τους. Τα έντομα αποθηκών κατατάσσονται με διάφορους τρόπους ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους, την οικογένεια ή την οικονομική σημασία τους.
Από άποψη μεγέθους της οικονομικής ζημιάς που προκαλούν, διακρίνονται τα πολύ ζημιογόνα έντομα που πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα, και τα λιγότερο ζημιογόνα, για τα οποία υπάρχει περισσότερος χρόνος στη διάθεσή μας για επέμβαση.

Χαρακτηριστικά

Τα χαρακτηριστικά των πρώτων εντόμων είναι η μεγάλη και ταχύτατη εξάπλωση, η προσβολή μεγάλου αριθμού σπόρων σιτηρών ή τελικού προϊόντος από ένα άτομο και η δυνατότητα αναπαραγωγής τους σε πολλές γενεές όλο τον χρόνο.

Τα λιγότερο ζημιογόνα έντομα χαρακτηρίζονται από την αργή εξάπλωσή τους, τη συγκέντρωσή τους σε ένα ή σε λίγα σημεία της αποθήκης, τον μικρό αριθμό των γενεών, την προσβολή ενός ή λίγων σπόρων κατ’ άτομο ή και την μη προσβολή υγιούς προϊόντος, παρά μόνο ήδη προσβεβλημένου ή κατεστραμμένου.

Είναι προφανές ότι η καταπολέμηση των εντόμων αποθηκευμένων προϊόντων είναι επιτακτική ανάγκη. Η καταπολέμησή τους βασίζεται σε στρατηγικές διαφορετικές από αυτές που ακολουθούνται για τους εχθρούς των καλλιεργειών.

Αντιμετώπιση

Ανάλογα με την οικονομική ζημιά που προκαλούν, διακρίνονται τα πολύ ζημιογόνα έντομα που πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα, και τα λιγότερο ζημιογόνα, για τα οποία υπάρχει περισσότερος χρόνος στη διάθεσή μας για επέμβαση.

Απεντόμωση Τώρα
Ταχύτατη Εξάπλωση
Προσβολή Σπόρων/Σιτηρών
Συνεχής Αναπαραγωγή
Έντομα Αποθηκών

Είναι προφανές ότι η καταπολέμηση των εντόμων αποθηκευμένων προϊόντων είναι επιτακτική ανάγκη.

Ζητήστε Προσφορά

Αντιμετώπιση

Από άποψη μεγέθους της οικονομικής ζημιάς που προκαλούν, διακρίνονται τα πολύ ζημιογόνα έντομα που πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα και τα λιγότερο ζημιογόνα, για τα οποία υπάρχει περισσότερος χρόνος στη διάθεση μας για επέμβαση.

Απεντόμωση Τώρα
Ταχύτατη Εξάπλωση
Προσβολή Σπόρων/Σιτηρών
Συνεχής Αναπαραγωγή
Έντομα Αποθηκών

Είναι προφανές ότι η καταπολέμηση των εντόμων αποθηκευμένων προϊόντων είναι επιτακτική ανάγκη.