Καποδιστρίου 42, 104 32, Αθήνα - Κων. Καραμανλή, 85100, Ρόδος
Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00 έως 17:00
Online Ραντεβού
Καποδιστρίου 42, 104 32, Αθήνα - Κων. Καραμανλή, 85100, Ρόδος
Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00 έως 17:00

Πολιτική Ποιότητας

πΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στην PROTECT εφαρμόζουμε συγκεκριμένη διαδικασία υλοποίησης του κάθε έργου, ακολουθούμενη από σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Η μυοκτονία πραγματοποιείται με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης των τρωκτικών.

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

Η απεντόμωση έχει ως στόχο την καταπολέμηση των εντόμων. Μάθετε τους τρόπους καταπολέμησης:

ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ

Απαραίτητο για τον περιορισμό της διασποράς του ιού, σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του covid-19.

Απώθηση Ζώων & παρασιτων

Η απώθηση αφορά την εφαρμογή μεθόδων προκειμένου να αποφευχθεί η παρουσία παρασίτων ή και ζώων.

Πολιτικη ποιοτητασ

Η πολιτική ποιότητας με την οποία δρομολογούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες της PROTECT, την οποία υιοθετούν και υποστηρίζουν όλα τα μέλη της, συνοψίζεται στα παρακάτω:

 

 1. Να βελτιώνει συνεχώς τις διαδικασίες των Συστημάτων Διαχείρισης που εφαρμόζει και να διασφαλίζει συνεχή ενημέρωση για νέες απαιτήσεις.
 2. Να παρέχει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τα διεθνή πρότυπα.
 3. Να εξασφαλίζει δομημένη και αξιολογήσιμη εκπαίδευση όλου του προσωπικού της ώστε να αποκτήσει εξειδίκευση και αποτελεσματικότητα στις εργασίες του.
 4. Να χρησιμοποιεί και να παρέχει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών.
 5. Να λειτουργεί συμβουλευτικά για κάθε είδους ανάγκη των πελατών της εξασφαλίζοντας επάρκεια στο συγκεκριμένο αντικείμενο εφαρμογών και θεσπίζοντας διορθωτικές ενέργειες όπου κρίνεται αναγκαίο.
 6. Να παρέχει τις υπηρεσίες της ώστε να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών της και πάντα στον βαθμό που υπόσχεται, διασφαλίζοντας ότι επωφελούνται αποτελεσματικά και αποδοτικά σε σχέση με το κόστος και την ποιότητα.
 7. Να παρέχει τις υπηρεσίες της τεκμηριώνοντας ότι το επίπεδο ποιότητας και εξυπηρέτησης είναι το πλέον ικανοποιητικό.

διαχειριστικα συστηματα

Συνοψίζοντας, η εταιρεία PROTECT κινείται με γνώμονα τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση της αξιοπιστίας της, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στην διαρκή προσωπική επαφή με τους πελάτες της, αξιολογώντας τις ανάγκες τους και υποστηρίζοντας αποτελεσματικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές.

Η PROTECT εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015, και έχει θεσπίσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίζει, να διατηρεί και να βελτιώνει τις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της.

Επιπλέον η PROTECT είναι από τις πρώτες εταιρείες που το διαχειριστικό της σύστημα καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του ΕΝ 16636 και ανήκει στην λίστα με τις εταιρείες που πανευρωπαϊκά έχουν πιστοποιηθεί (CEPA Certified Company).

Όλες οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι σύμφωνες με τους κανόνες περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015), το πρότυπο που αφορά την Υγιεινή & Ασφάλεια των εργαζομένων (ISO 45001:2018) και τις βασικές αρχές του HACCP, και είναι εναρμονισμένες ώστε να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες σας.

Πολιτικη covid shield

Η εταιρία PROTECT  μέσω της παρούσας πολιτικής δεσμεύεται για την τήρηση των εφαρμογή των απαιτήσεων του σχήματος πιστοποίησης COVID SHIELD. Το πεδίο εφαρμογής είναι:

Παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους ή μη χώρους, υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης.

Απεντόμωση, μυοκτονία, εντομοεξολόθρευση, εντομοκτονία, απολύμανση, καταπολέμηση κουνουπιών, μικροβιοκτονία, υποκαπνισμών, εσωτερικά και εξωτερικά, σε οποιοδήποτε χώρο κατοικημένο ή όχι και σε οποιοδήποτε μέσο. Απώθηση κάθε είδους παρασίτων, ζώων & λοιπά σε οποιοδήποτε χώρο.

Η πολιτική επικοινωνείτε σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. (προσωπικό, πελάτες, επισκέπτες, προμηθευτές, τοπική κοινωνία, κατοίκους και άλλα σχετικά μέρη).

Το πλαίσιο της πολιτικής για την διαχείριση COVID με το οποίο δρομολογούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες της εταιρείας PROTECT συνοψίζεται στα παρακάτω:

 1. Η εταιρία έχει καθορίσει μετρήσιμους δείκτες ώστε να ικανοποιεί τις αρχές και τις απαιτήσεις του σχήματος.
  Εκπαιδεύσεις προσωπικού (Δείκτης/Στόχος: Τουλάχιστον 1 εκπαίδευση ανά έτος ανά άτομο σχετικά τα θέματα διαχείρισης COVID και έκτακτων αν προκύψει ανάγκη) Παρακολούθηση αριθμού συμβάντων (παρολίγον ή πραγματικών) (Δείκτης/Στόχος: Μέτρηση και παρακολούθηση συμβάντων) Διατήρηση αποθέματος ΜΑΠ για COVID (Δείκτης/Στόχος: Απόθεμα 3 μηνών)
 2. Η πολιτική “Covid Shield” αφορά στην εφαρμογή της κατάλληλης συμπεριφοράς και στα βοηθητικά λειτουργικά
  περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού (π.χ. εταιρικά οχήματα), αλλά και σε όλα τα εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη. Η πολιτική εφαρμόζεται και σε τυχόν έμμεσες δραστηριότητες (πχ εκδηλώσεις προώθησης αν απαιτηθούν)
 3. Η πολιτική “Covid Shield” αφορά στην εφαρμογή της κατάλληλης συμπεριφοράς και στα βοηθητικά λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού (π.χ. εταιρικά οχήματα), αλλά και σε όλα τα εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη.
 4. Η πολιτική και οι αρχές “Covid Shield”, εφαρμόζονται αδιάλειπτα κατά τη διάρκεια όλων των ωρών λειτουργίας (π.χ. εργασία ή δραστηριότητα) του οργανισμού (καθώς και κατά τη διάρκεια των υπερωριών).
 5. Η πολιτική “Covid Shield” ισχύει και για όλους τους εξωτερικούς οργανισμούς, που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις λειτουργίας του οργανισμού.
 6. Η πολιτική “Covid Shield” ανασκοπείται τακτικά ανά εξάμηνο και όποτε υπάρχει κάποια σημαντική αλλαγή, ώστε να συμμορφώνεται με τις τρέχουσες εξελίξεις και να είναι πάντα ενήμερη σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, που διατίθενται από τις αρμόδιες και υπεύθυνες Αρχές.
 7. Όλες οι υπηρεσίες της εταιρείας PROTECT παρέχονται σύμφωνα με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 8. Η εταιρεία PROTECT δεσμεύεται για τη συνεχή προσπάθεια αναγνώριση και ικανοποίηση των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με θέματα υγείας και ασφάλειας μέσω της τήρησης πιστοποιημένου συστήματος
  υγείας και ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001.
Πιστοποιήσεις

Ζητήστε Προσφορά