Καποδιστρίου 42, 104 32, Αθήνα - Κων. Καραμανλή, 85100, Ρόδος
Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00 έως 17:00
Online Ραντεβού
Καποδιστρίου 42, 104 32, Αθήνα - Κων. Καραμανλή, 85100, Ρόδος
Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00 έως 17:00
    Protect > Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

πΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στην PROTECT εφαρμόζουμε συγκεκριμένη διαδικασία υλοποίησης του κάθε έργου, ακολουθούμενη από σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Η μυοκτονία πραγματοποιείται με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης των τρωκτικών.

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

Η απεντόμωση έχει ως στόχο την καταπολέμηση των εντόμων. Μάθετε τους τρόπους καταπολέμησης:

ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ

Απαραίτητο για τον περιορισμό της διασποράς του ιού, σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του covid-19.

Απώθηση Ζώων & παρασιτων

Η απώθηση αφορά την εφαρμογή μεθόδων προκειμένου να αποφευχθεί η παρουσία παρασίτων ή και ζώων.

Πολιτικη ποιοτητασ

Η πολιτική ποιότητας με την οποία δρομολογούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες της PROTECT, την οποία υιοθετούν και υποστηρίζουν όλα τα μέλη της, συνοψίζεται στα παρακάτω:

 

  1. Να βελτιώνει συνεχώς τις διαδικασίες των Συστημάτων Διαχείρισης που εφαρμόζει και να διασφαλίζει συνεχή ενημέρωση για νέες απαιτήσεις.
  2. Να παρέχει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τα διεθνή πρότυπα.
  3. Να εξασφαλίζει δομημένη και αξιολογήσιμη εκπαίδευση όλου του προσωπικού της ώστε να αποκτήσει εξειδίκευση και αποτελεσματικότητα στις εργασίες του.
  4. Να χρησιμοποιεί και να παρέχει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών.
  5. Να λειτουργεί συμβουλευτικά για κάθε είδους ανάγκη των πελατών της εξασφαλίζοντας επάρκεια στο συγκεκριμένο αντικείμενο εφαρμογών και θεσπίζοντας διορθωτικές ενέργειες όπου κρίνεται αναγκαίο.
  6. Να παρέχει τις υπηρεσίες της ώστε να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών της και πάντα στον βαθμό που υπόσχεται, διασφαλίζοντας ότι επωφελούνται αποτελεσματικά και αποδοτικά σε σχέση με το κόστος και την ποιότητα.
  7. Να παρέχει τις υπηρεσίες της τεκμηριώνοντας ότι το επίπεδο ποιότητας και εξυπηρέτησης είναι το πλέον ικανοποιητικό.

διαχειριστικα συστηματα

Συνοψίζοντας, η εταιρεία PROTECT κινείται με γνώμονα τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση της αξιοπιστίας της, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στην διαρκή προσωπική επαφή με τους πελάτες της, αξιολογώντας τις ανάγκες τους και υποστηρίζοντας αποτελεσματικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές.

Η PROTECT εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015, και έχει θεσπίσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίζει, να διατηρεί και να βελτιώνει τις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της.

Επιπλέον η PROTECT είναι από τις πρώτες εταιρείες που το διαχειριστικό της σύστημα καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του ΕΝ 16636 και ανήκει στην λίστα με τις εταιρείες που πανευρωπαϊκά έχουν πιστοποιηθεί (CEPA Certified Company).

Όλες οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι σύμφωνες με τους κανόνες περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015), το πρότυπο που αφορά την Υγιεινή & Ασφάλεια των εργαζομένων (ISO 45001:2018) και τις βασικές αρχές του HACCP, και είναι εναρμονισμένες ώστε να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες σας.

Πιστοποιήσεις
Συνεργασίες

Ζητήστε Προσφορά