Καποδιστρίου 42, 104 32, Αθήνα - Κων. Καραμανλή, 85100, Ρόδος
Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00 έως 17:00
Online Ραντεβού
Καποδιστρίου 42, 104 32, Αθήνα - Κων. Καραμανλή, 85100, Ρόδος
Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00 έως 17:00

Πως γίνεται ο έλεγχος παρασιτων & ποιος ο στόχος του;

Πώς γίνεται ο έλεγχος παρασίτων και ποιος ο στόχος του;

νομοθεσία protect.com.gr
✅ Η καταπολέμηση των παρασίτων επιτυγχάνεται με πολλές μεθόδους. Η επιλογή καθορίζεται από παράγοντες που αφορούν στο είδος της προσβολής, τον χώρο αλλά και τις συνθήκες περιβάλλοντος.
✅ Ξεκινάμε πάντα τη διαδικασία με μια λεπτομερή ανάλυση κινδύνου, κατά τη διάρκεια της οποίας επιθεωρούμε τους χώρους σας. Αυτή η ανάλυση αποτελεί έναν προκαταρκτικό έλεγχο.
Στόχος Ελέγχου:
🔸 Προσδιορισμός σε οποιαδήποτε αδύνατα σημεία που χρειάζονται να επισκευασθούν (π.χ. ανοίγματα στους τοίχους).
🔸 Να επιλεγούν οι κατάλληλοι τρόποι αντιμετώπισης των υπαρχόντων παρασίτων.
Το σύστημα καταπολέμησης των παρασίτων που αναπτύσσουμε στη συνέχεια, μπορεί να περιλάβει τους δολωματικούς σταθμούς τρωκτικών, τις παγίδες αλλά και τους σταθμούς ελέγχου εντόμων και τρωκτικών.
Τέλος, οι επιθεωρήσεις και οι εφαρμογές καταστολής των παρασίτων πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την αντιμετώπισή τους επικοινωνήστε μαζί μας.